W celu dokończenie zamówienia wypełnij poniższy formularz.

Nazwa zakładu:

Dane do faktury:

Pełna nazwa firmy:
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Telefon:

Adres dostawy (jeśli inny niż do faktury):

Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Osoba kontaktowa (odbierająca zamówienie):

Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy
(komórkowy):

Transport:

Wybierz transport: własny
nasz
Termin dostawy:
Godzina dostawy: :

Wiadomość do wynajmującego:

Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu.